Hồ Hải Đăng-Lao động phổ thông

74

Thông tin cá nhân

  • Tên : Hồ Hải Đăng
  • Ngày sinh : 17/02/1997
  • Giới tính : Nam
  • Số điện thoại: 0898795944
  • Địa chỉ: Phường VII, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Bằng cấp học vấn

  • Trình độ văn hoá: 12/12
  • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật: Sơ cấp, không bằng
  • Trình độ ngoại ngữ:
  • Trình độ tin học:
  • Ngành nghề đào tạo:
  • Kinh nghiệm làm việc: Chưa có kinh nghiệm

Nguyện vọng nghề nghiệp

  • Chức danh mong muốn: Nhân viên
  • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 11/02/2020
  • Chuyên môn mong muốn:
  • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
  • Thời gian làm việc mong muốn: Không xác định
  • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
  • Có thể đi công tác theo yêu cầu
  • Có thể thay đổi nơi làm việc
  • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here