THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO, XÂY DỰNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

36

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here