02:05:30 Sáng Thứ Sáu, 10/04/2020
Home BẢO HIỂM THẤT NGHỆP

BẢO HIỂM THẤT NGHỆP

Câu hỏi: Thông báo về việc tìm kiếm việc làm đối với người thất...

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều  10 của nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng...

Câu hỏi : Người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận...

Trả lời: Người lao động được ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4...

Câu hỏi : Thời gian và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng...

Trả Lời:  Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng...

Câu hỏi : Mức Trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Trả Lời: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06...

Tin xem nhiều

Thị trường Nhật Bản