VIDEOS NỔI BẬT

Cơ hội làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản cho người dân Hậu Giang
Video Hậu Giang tạo điều kiện cho lao động tham gia XKLĐ
Chính sách hỗ trợ và các chương trình đi làm việc tại Nhật Bản
Video giới thiệu về công ty Cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang
Phóng sự: Nhật Bản điểm đến cho người lao động Hậu Giang
Video Hiệu quả từ các Trung tâm Dịch vụ việc làm
{"popup_fix":"false"}

ALBUM VIDEOS HOẠT ĐỘNG