Hoàng Đình Tài – Hậu Giang

209

Thông tin cá nhân


 • Tên : Hoàng Đình Tài
 • Ngày sinh : 24/04/1995
 • Giới tính :
 • Số CMND : 191825195 – 28/07/2019
 • Điện thoại: 0976512965

Bằng cấp học vấn


 • Trình độ văn hoá:
 • Trình độ chuyên môn – kỹ thuật:
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Trình độ tin học:
 • Ngành nghề đào tạo:
 • Kinh nghiệm làm việc: 1 (năm)

Nguyện vọng nghề nghiệp


 • Chức danh mong muốn: Nhân viên
 • Ngày có thể bắt đầu làm việc: 05/08/2019
 • Chuyên môn mong muốn: Kỹ thuật gỗ
 • Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
 • Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính
 • Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Không xác định
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Có thể thay đổi nơi làm việc
 • Mô tả thêm:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here